jaar maand omschrijving
 2013 november Vanaf 2013 een 'traditionele kerst' voor Ronald, want Kerst hoor je te vieren op een strand in Australië. Ver weg van The Library, maar zijn ervaring als commissielid kunnen ze wellicht Down Under ook wel gebruiken.
 
  oktober Eerder dit jaar deed Milos enkele voorstellen aan de bewonerscommissie om te onderzoeken. Vanaf oktober 2013 is hij zelf commissielid, dus kan hij zelf een en ander uitzoeken.
 
  april Ook Alex woont niet meer in The Library, waardoor hij geen commissielid meer is.
 
2012 oktober Vanwege de verhuizing naar een andere prachtige woonwijk in Almere, stapt Richard uit de bewonerscommissie. We wensen hem uiteraard veel woonplezier in zijn nieuwe 'villa'.
 
  januari Bewonerscommissie The Library en woningstichting GoedeStede hebben de participatieovereenkomst ondertekend waarin de samenwerking tussen de bewonerscommissie en de woningstichting is vastgelegd.
 
2011 oktober GoedeStede neemt per 1 december de beheerstaken over van Rochdale. GoedeStede zal overgaan tot erkenning van Bewonerscommissie The Library. De diverse bewonerscommissies van GoedeStede hebben de GSA als overkoepelend orgaan. In 2012 zal een kennismaking plaatsvinden tussen de GSA en de bewonerscommissie.
 
  september Door het werk, de studie en de geboorte van zijn eerste kindje kan Abdi helaas niet veel tijd besteden aan de bewonerscommissie, waardoor hij besluit de bewonerscommissie te verlaten. We wensen hem uiteraard veel mooie momenten toe tijdens de vele jaren als vader.
 
  augustus Door in strijd met de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder te handelen, heeft Rochdale het pand in juli verkocht aan woningstichting GoedeStede. Doordat de bewoners en de bewonerscommissie graag afscheid nemen van Rochdale, heeft de bewonerscommissie geen actie ondernomen inzake de onjuist doorlopen procedure.
 
  januari Richard en Ronald komen de bewonerscommissie versterken.
 
2010 december Chantal gaat ergens anders wonen en stapt daarom uit de bewonerscommissie. We wensen haar uiteraard veel woonplezier toe.
 
  september Er zijn drie mailtjes nodig om bij Rochdale ondersteuning af te dwingen voor het oprichten en in stand houden van een bewonerscommissie. Eind september vindt het eerste overleg plaats tussen Rochdale en de bewonerscommissie i.o.. Rochdale gaat per direct over tot erkenning van Bewonerscommissie The Library. Dit geldt ook voor het overkoepelend orgaan van de diverse bewonerscommissies van Rochdale: de Bewonersraad Rochdale. Alex zal BC The Library vertegenwoordigen bij de Gebiedsraad Oost en de Bewonersraad Rochdale.
 
  april Om privéredenen kan Esquin geen deel meer uitmaken van de bewonerscommissie. Wellicht dat zij in de toekomst weer commissielid wordt.
 
  februari Na wat speurwerk op internet wordt een oprichtingsdocument opgesteld en is "Bewonerscommissie The Library i.o." een feit. De bewonerscommissie begint met het inventariseren van opleveringsklachten.
 
  januari  Rochdale wil een kierstandhouder laten monteren. Onder aanvoering van Randy tekenen de bewoners bezwaar aan tegen het ontwerp. Daarnaast hebben veel bewoners last van (ernstige) gebreken die ontstaan zijn vóór oplevering van de woningen. Samen sta je sterker, dus men wilde een bewonerscommissie om de belangen te behartigen. In 2009 heeft Rochdale niks meer van zich laten horen. Van elke etage is er minimaal één bewoner die deel wil uitmaken van een bewonerscommissie. Dit zijn Abdi, Chantal, Maura, Esquin, Alex en Randy. Chantal heeft in januari 2010 nogmaals bij Rochdale aangeklopt voor ondersteuning bij het oprichten van een bewonerscommissie. Zij kreeg te horen dat de bewoners het zelf maar moeten uitzoeken. Reden hiervoor is dat Rochdale zou reorganiseren en de medewerkers van vestiging Oud-Zuid wilden geen tijd in 'Almere' steken; wellicht dat 'Almere' straks niet meer bij hen zou horen.
 
2009  september Rochdale organiseert een bewonersavond zodat de bewoners en Rochdale kennis met elkaar kunnen maken. Negen bewoners geven bij Rochdale aan dat zij plaats willen nemen in een nog op te richten bewonerscommissie. Rochdale laat weten dat zij de bewoners hierin zal ondersteunen.
 
  augustus  In augustus 2009 werden de woningen opgeleverd. Op 13 en 14 augustus kregen de eerste bewoners de sleutels overhandigd door de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale.