Kort samengevat is de bewonerscommissie er om de belangen te behartigen van iedereen die in appartementencomplex The Library in Almere woont.

De bewonerscommissie is opgericht doordat Rochdale (verhuurder van augustus 2009 tot en met november 2011) alle klachten uit Almere negeerde. Doordat veel bewoners dezelfde klachten hebben, hebben de bewoners zelf besloten een bewonerscommissie op te richten. Samen sta je nou eenmaal sterker. De bewonerscommissie is er dan ook om de verhuurder (GoedeStede, sinds 1 december 2011) op klachten te wijzen waar meerdere bewoners last van hebben en om aan te geven hoe de bewoners graag willen dat het wordt opgelost. Het gaat immers om het woongenot van de bewoners.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor alle klachten; de bewoners zijn ook zelf verantwoordelijk voor een prettig leefklimaat in het gebouw. Bewoners die overlast veroorzaken worden ook door de bewonerscommissie op hun gedrag aangesproken; samen zorgen we voor een leefbare omgeving.

Voor de omgeving buiten het eigen gebouw werkt de bewonerscommissie samen met meerdere partijen, zoals andere bewonerscommissies in het stadscentrum, de gemeente Almere en het Platform Almere Centrum. Samen wordt bekeken hoe de bewoners van het stadscentrum hun 'wijk' aantrekkelijker kunnen maken, voor zichzelf als bewoner maar ook voor de 350.000 mensen die elke week in het stadscentrum komen winkelen, eten en uitgaan.